LUXURY YACHTING SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie przygotowujące do pracy na jachtach luksusowych w środowisku międzynarodowym m.in. z zakresu żeglarskiej etykiety w obsłudze "7-stars" skierowane do marynarzy pragnących poszerzyć swoje osobiste zainteresowania i rozwinąć nowe kompetencje. 400PLN / 95€ / 2h

Continue Reading

LUXURY HOSPITALITY SZKOLENIE ONLINE

szkolenie w języku angielskim przygotowujące do pracy w międzynarodowym środowisku z zakresu gościnności ekskluzywnej "7-stars" skierowane do osób pragnących poszerzyć swoje osobiste zainteresowania i rozwinąć nowe kompetencje. 400PLN / 95€ / 2h

Continue Reading

LIVING THE DREAM SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie o karierze na jachtach luksusowych i możliwościach związanych z tym sektorem. W programie m.in.: 1) Specyfika sektora, 2) Nowe trendy w zatrudnieniu, 3) Kwalifikacje i kompetencje załogi, 4) Gościnność ekskluzywna Bezpłatne / 2h

Continue Reading
Close Menu