Joanna Sempruch

Joanna Sempruch

7-star Crew Coach

LUXURY HOSPITALITY SZKOLENIE 2H

Szkolenie w języku angielskim przygotowujące do pracy w międzynarodowym środowisku z zakresu gościnności ekskluzywnej "7-stars" skierowane do osób pragnących poszerzyć swoje osobiste zainteresowania i rozwinąć nowe kompetencje. Szkolenie ma formę mini-wykładu oraz dyskusji moderowanej. Jest indywidualne lub grupowe. Kończy się Certyfikatem Uczestnictwa. Zapisy drogą mailową. 400PLN/ 90€/ 2h

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Close Menu