karolz

karolz

Web Developer

LUXURY YACHTING SZKOLENIE 2H

Szkolenie przygotowujące do pracy na jachtach luksusowych w środowisku międzynarodowym m.in. z zakresu żeglarskiej etykiety w obsłudze "7-stars" skierowane do marynarzy pragnących poszerzyć swoje osobiste zainteresowania i rozwinąć nowe kompetencje. Szkolenie ma formę mini-wykładu oraz dyskusji moderowanej. Jest indywidualne lub grupowe. Kończy się Certyfikatem Uczestnictwa. 400PLN/ 90€/ 2h

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Close Menu