Joanna Sempruch

Joanna Sempruch

7-star Crew Coach

CIGAR ETIQUETTE SZKOLENIE 6H

Szkolenie z wiedzy o cygarach świata skierowane do osób, które chcą poszerzyć swoje zainteresowania osobiste i wzbogacić kompetencje zawodowe. W programie: historia cygar, rodzaje cygar i etykieta cygarowa, serwis cygar. Szkolimy odpowiedzialnie. 950PLN/ 220€/ 6h

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Leave a Reply

Close Menu